شرکت کیا سازه آرکا (KSA) پیشگام در صنعت ساختمان، اجرای کفپوش های پلیمری پارکینگی